+420 734 726 846

Služby

SUPERVIZE

“Lidé se často bojí požádat o pomoc nebo ji i přijmout, neboť se domnívají, že tím nějak dávají najevo svoji neschopnost. Kdyby se nad tím chvilku zamysleli, uvědomili by si, že náš systém je přímo koncipován pro prokazování a přijímání pomoci.”

                                                                                                                                   
Mark Hume McCormack


Supervize je určena pro pracovní týmy působící v oblasti managementu, školství a sociálních službách, kteří si přejí zkvalitnit a zefektivnit svou práci, zlepšit vztahy na pracovišti nebo předejít profesnímu vyhoření svých zaměstnanců.

Naučím Vás vnímat a reflektovat Vaši práci, rozvinout kreativitu týmu, zlepšit vztahy na pracovišti a najít řešení na problematické situace.

Máte zájem o mé služby?