+420 734 726 846

O mně

O mně

V terapii se vždy snažím pochopit smysl nemoci v širší souvislosti, porozumět vztahu mezi chováním a prožíváním člověka a najít rychlé řešení klientova problému. Jak řekl Louis Sullivan „Podstatou každého problému je, že obsahuje i vlastní řešení.“. Vyřešení problému často doprovází nejen změna myšlení, ale také změna životního stylu chování.

V Čechách jsem založil Institut strategické psychoterapie, který má za cíl vzdělávat další terapeuty a lajky v řešení problémů.

Aktuálně jsem lektor a odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde vyučuji psychologii a současně provozuji soukromou ordinaci psychoterapie v Teplicích.

Pomoci druhému žít šťastnější a spokojenější život, je pro mne výzva.

Psychoterapie je má vášeň. K psychoterapii jsem se dostal přes fyzioterapii a fytoterapii. Jako fyzioterapeut jsem si stále častěji ověřoval, že tělesné problémy mých pacientů jsou doprovázeny i problémy psychickými a začal jsem přemýšlet o tom, zda je přímo nezpůsobují. Vydal jsem se proto studovat psychologii, abych se o lidské psychice dozvěděl více a pochopil vztah lidské psychiky k našemu tělu.

V Itálii jsem vystudoval klinickou psychologii, následně jsem absolvoval výcvik ve strategické psychoterapii, které se věnuji již 10 let.

Jsem:

 • zakladatelem Institutu strategické terapie v ČR
 • lektorem psychologie, odborným asistentem na PF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • předsedou občanského sdružení Mentrix, z. s.
 • dopravním psychologem
 • zapsaným mediátorem

Absolvoval jsem:

 • doktorské studium v sociální psychologii na Karlově univerzitě v Praze
 • pětiletou jednooborovou klinickou psychologii na Univerzitě v Padově, Itálie
 • čtyřletou specializaci v psychoterapii na Institutu psychologie a psychoterapie v Padově, Itálie
 • výcvik v strategické terapii s P. Watzlawickem a G. Nardonem, Arezzo, Itálie
 • výcvik v hypnoterapii s prof. Stanislavem Kratochvílem v Kroměříži
 • výcvik v systemické supervizi a koučování na V&T institut HERMÉS Praha
 • výcvik v mediaci u Asociace mediátorů České republiky AMČR, Praha

Jsem členem oborových společností:

 • Komora psychologů a psychoterapeutů v Itálii
 • Asociace pro výzkum v oblasti integrace medicíny a psychologie, Itálie
 • Českomoravská psychologická společnost
 • Asociace psychologů sportu
 • Asociace vysokoškolských poradců
 • Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR
 • Zapsaný mediátor akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR
 • Předseda občanského sdružení Mentrix z. s.
O mně

 

 

Máte zájem o mé služby?