+420 734 726 846

Služby

MEDIACE

Mediace je dobrovolný proces mimosoudního řešení konfliktů za pomoci mediátora. Mediátor je neutrální prostředník, který podporuje strany v nalezení řešení jejich konfliktu a v dosažení vzájemně přijatelné dohody.

Mediace je poměrně méně nákladná než soudní řízení a k řešení sporu může dojít v relativně krátkém čase.
Navíc, účastníci se sami aktivně podílejí na výsledku dohody a sami si navrhují pro ně přijatelná řešení sporu.

Výsledkem úspěšné mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda.

Z takto vyřešeného konfliktu odcházejí obě strany s pocitem spokojenosti.

Více informací naleznete na http://mediacnikancelar.cz/

Máte zájem o mé služby?