+420 734 726 846

Služby

DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Psychologické vyšetření řidičů provádí psycholog, kterému Ministerstvo dopravy udělilo akreditaci – akreditovaný dopravní psycholog Mgr. David Karel, Ph.D.

Dopravně psychologickému vyšetření se musí podrobit řidič:

1)      Držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo soupravy, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg

  • a zahajuje dopravní činnost
  • nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let
  • a dále pak každých 5 let

2)      Držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

  • a zahajuje dopravní činnost
  • nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let
  • a dále pak každých 5 let

3)      řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d

 Dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

Co si mám s sebou NUTNĚ přinést na vyšetření?

  1. Zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla – vydává lékař.
  2. Výpis z evidenční karty řidiče.
  3. Platný občanský průkaz. Cestovní pas u cizinců.
  4. Brýle nebo kontaktní čočky – pokud je potřebujete k řízení.

Máte zájem o mé služby?